Vairuotojų ruošimas

SONY DSC

Mūsų darbuotojų pagrindinis tikslas- perteikti visas dėstytojų ir vairavimo instruktorių sukauptas žinias , kursų metu kuo geriau paruošti mokinius ne tik valstybiniams egzaminams, bet ir savarankiškam automobilio vairavimui. Darbuotojai yra profesionalūs, atestuoti savo srities žinovai, kartu ir reiklūs, malonūs, lengvai bendraujantys žmonės. Įmonėje rengiami visų kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojai. Tai pati populiariausia kategorija, suteikianti teisę vairuoti visus lengvuosius automobilius, sunkvežimius, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 3500kg ir mikroautobusus, turinčius ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos. Šios transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750kg.

Kasmet mūsų įmonėje kursus baigia 500 – 600 būsimų vairuotojų. Nedidelis, bet darnus kolektyvas jums garantuoja:

 • profesionalius, atestuotus teorijos dėstytojus ir vairavimo instruktorius:
 • gerą mokymo bazę ir naujausią literatūrą;
 • vairavimo mokymas tik techniškai tvarkingais automobiliais;
 • gerą nuotaiką.
 • Mokyklos adresas:
 • Statybininkų g. 21 – 18, LT – 63409 Alytus
 • el. paštas: aautoklubas@takas.lt
 • Mokyklos vadovas – direktorius Rimvydas Anusauskas, tel.: 8-315-71177
 • Asmuo, atsakingas už pirminį mokymą – direktoriaus pavaduotojas Juozas Rasimas, tel.: 8-315-71000
 • Mokyklos darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 18.00 val. penktadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.darbo laikas:
 • VKTI prie Susisiekimo ministerijos Alytaus skyrius, tel.: 8-315-77664

Vairavimo mokymo tvarkos taisyklės

Asmenys, norintys mokytis vairavimo kursuose, sudaro sutartį su mokykla. Sutartys sudaromos vairuotojų mokymui, vairavimo įgūdžių tobulinimui ir papildomam mokymui.

Vairuotojų  mokymo kursų trukmė,  priklausomai nuo kategorijos – 1-2 mėn.

Mokiniai aprūpinami mokymo priemonėmis, darbo kompiuteriais laikas neribojamas.

Pradžioje mokoma teorijos, vėliau dalis praktinio vairavimo kurso atliekama vairavimo mokymo aikštelėje ir tik įgijus reikiamų teorijos ( kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, mokoma keliuose ( gatvėse). Pasibaigus mokymo kursui vykdomas galutinis žinių ir įgūdžių patikrinimas. Praktinio vairavimo įskaitos metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

Mokiniui pageidaujant galima padidinti teorijos ar praktinio vairavimo valandų skaičių, apie tai įrašant sutartyje.

Mokymas baigiamas išklausius teorijos kursą ( išlaikius teorijos egzaminą „Regitroje“), su instruktoriumi atvažinėjus nustatytą praktinio vairavimo programą ir gavus teigiamą įvertinimą (mokinio žinios ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų), galutinio teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių patikrinimo metu. Gavus neigiamą įvertinimą patikrinimas kartojamas.

„B“  kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojus pradėti mokyti leidžiama ne anksčiau kaip 17 metų amžiaus, kitų kategorijų kursų baigimo liudijimas išduodamas ne anksčiau, negu nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

Mokymo sutartyje nurodyta apmokėjimo už kursus tvarka: pradinė įmoka sudarant sutartį – 100 Eur., iki praktinio vairavimo pradžios turi būti įmokėta ne mažiau 200 Eur., likusi pinigų suma turi būti sumokėta iki teorijos įskaitos dienos, išlaikiusiems teorijos egzaminą „Regitroje“ – iki praktinio vairavimo įskaitos dienos.

Neatvykus į teorijos pamokas sudaroma galimybė išklausyti praleistas valandas su kita grupe be papildomo mokesčio.

Praktinio vairavimo mokymo grafikai sudaromi iš anksto. Jeigu mokinys sutartu laiku į vairavimo pamoką atvykti negali, turi apie tai informuoti instruktorių ne vėliau kaip prieš 12 val. iki vairavimo mokymo pradžios. Nepranešus iš anksto ir neatvykus į vairavimo pamoką, už papildomą mokymą kartojant praleistą temą į įmonės kasą sumokėti 20 Eur.

Teorijos įskaitą perlaikyti leidžiama tik kitą dieną. Už perlaikymą sumokėti 5 Eur.

Mokytis praktinio vairavimo daugiau negu privaloma ir perlaikyti praktinio vairavimo įskaitą leidžiama sumokėjus už 2 akademines valandas 20 Eur. į įmonės kasą.

UAB Alytaus autoklubo įmonė

vairavimo kursų įkainiai

Vairuotojų mokymas pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti kroviniams vežti – 400 Eur.

Vairuotojų mokymas pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti keleiviams vežti – 400 Eur.

Vairuotojų periodinis profesinis mokymas kroviniams vežti – 80 Eur.

Vairuotojų periodinis profesinis mokymas keleiviams vežti – 80 Eur.

AM kategorija  – 60 Eur.

A1, A2  kategorija – 200 Eur.

A1, A2, A kategorija ( eksternu) – 150 Eur.

B kategorija – 295  Eur.,

B kategorija eksternu – 285 Eur.

BE kategorija – 200 Eur.

C kategorija – 390  Eur.

CE kategorija – 390  Eur.

C + CE kategorija – 750 Eur.

 

Papildomas vairuotojų, pažeidusių KET mokymas – 90  Eur.

Teorijos žinių įskaitos perlaikymas – 5 Eur.

Praktinio vairavimo žinių įskaitos perlaikymas – 20 Eur.

Vairavimo įgūdžių tobulinimas 2 val. mūsų mokiniams – 20 Eur.

kitiems – 30 Eur.

 

 

Į kursų kainą įskaičiuota:

-          degalų kaina

-          kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų mokymas, motorinių transporto priemonių eksploatacija ir darbų sauga, ekologiško vairavimo pagrindai

-          aprūpinimas metodine ir mokymo literatūra

-          praktinis vairavimas

-          teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių įskaitos

-          visų kategorijų kompiuterinės mokymo programos

Naujos mokymo grupės komplektuojamos nuolat.

 

Papildomo mokymo tvarka

Papildomas mokymas vykdomas trečiadieniais ir penktadieniais

Alytaus autoklubo teorijos tvarkaraštis 04-17

Mokymo grupių rinkimo tvarkaraštis.

TVARKARAŠTIS:

„B“ kategorija

05.07 - 07.05 16.00 val. I - III
05.28 - 07.27 18.00 val. I - III
06.19 - 08.17 16.00 val. II - IV
07.10 - 09.07 18.00 val. II - IV
07.30 - 09.28 16.00 val. I - III
08.20 - 10.19 18.00 val. I - III
09.11 - 11.09 16.00 val. II - IV
10.02 - 11.30 18.00 val. II - IV
10.22 - 12.21 16.00 val. I - III

95 kodas  - ilgoji programa krovinių vežimui nuo 2018 m. 05 mėn. 08 d.

C, CE, C+CE kategorijos -nuo  2018 m. 05 mėn. 08 d.